Vi får elever och lärare att haja kod!

Studentvikare erbjuder tillsammans med Haja kod ett unikt upplägg baserat på ett beprövat koncept. Hittills har vi genomförts hundratals workshops ute i skolorna. Det är både roligt, innovativt, och kräver inga förkunskaper på skolan. Undervisningen sker av engagerade högskolestudenter som har god förståelse för programmering och olika kodspråk.

Boka ett möte direkt

01

Kostnadsfri rådgivning

02

Skräddarsydd undervisning

03

Ingen uppsstartskostnad

Haja Kod ♥ Studentvikarie

Vi lär er grunderna med blockprogrammering

Haja Kods koncept går ut på att engagera elever och lärare att se kopplingar mellan hård- och mjukvara. Till vår hjälp använder vi micro:bit som är en minidator som  programmeras på ett enkelt sätt genom blockprogrammering och JavaScript. Genom att skriva kod som programmerar micro:bit lär vi oss snabbt hur programmering och algoritmer fungerar. Vi erbjuder kurser som passar både pedagoger och elever – allt för att få er skola att uppnå målen i styrdokumentet. Se mer information om våra skräddarsydda upplägg finns nedan.

Exempel på vårt upplägg:

För pedagoger

Vi lär er hur micro:bit fungerar samt skapa trygghet kring att lära ut programmering i klassrummen.

Under sex kurstillfällen kommer Haja Kod ut till er skolan och lär er grunderna i programmering. Målet med kurstillfällena är att skapa en trygghet för pedagoger att kunna lära ut programmering i klassrummet. Vi använder oss av blockprogrammering och micro:bit för att på ett roligt och utmanade sätt komma igång med lärandet så snabbt som möjligt. Beroende på gruppens storlek så anpassas priset om ni väljer en eller två pedagoger som stöd under kursens gång.

 

För elever

Vi introducerar programmering till eleverna direkt i klassrummet.

  1. Introduktion till programmering, micro:bit och kod-editorn.
  2. Vi går igenom variabler, input/output, villkor och sekvensiering.
  3. GPIO, komponenter, avslutande eget projekt samt sammanfattning.

Direktkontakt med hundratals duktiga ingenjörsstudenter och programmerare

"Programming empowers a person to build anything and everything and that's the sort of creativity every single person craves" Shirish Mysore
Studerar Biomedical Engineering på Chalmers
"Att utveckla funktioner som underlättar för tusentals är en häftig känsla" Lucia De Mojá
Utvecklare på Studentvikarie
"Ett projekt som Haja Kod är fantastiskt. Man lär ut att programmering inte är så farligt, alla kan göra det" Johnny Hamnesjö
Studerar Systemutveckling på Göteborgs Universitet

Över 100 pedagoger hajar redan kod

Haja Kod har redan hjälpt ca 30 skolor och initativet har mötts av uppskattning från både pedagoger och lärare. Alla pedagoger som deltagit har varit intresserade av att lära sig mer om programmering och majoriteten har redan fört in det i sin undervisning. Vårt mål är att motivera både elever och pedagoger att testa på och våga utmana sitt kunnande i programmering!
Siffrorna nedan är hämtade från enkätsvar i en undersökning som gick ut till pedagoger i Kungsbacka kommun under februari 2019.

0 av pedagogerna har testat på att lära ut programmering i klassrummet efter avslutad kurs.
0 svarade att de har fått ett större intresse för programmering efter kursens gång.
0 av eleverna svarade att de ville lära sig mer om programmering efter att Haja Kod varit på besök.

Jag vill boka ett möte eller veta mer

Bli en fena på kod!